Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab bygger bostäder med naturskönt läge i nya Södra staden

PRESS­MEDDELANDE  2017-04-28

Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (S) och Besqabs VD Anette Frumerie har tagit ett första spadtag till byggnationen av Ultuna Trädgårdsstad. Det blir 500 nya bostäder som ska växa fram i en helt ny stadsdel i södra delen av Uppsala.

I Ultuna Trädgårdsstad, som blir en av de första delarna av Södra staden i Uppsala, växer snart 500 bostäder fram. Det blir flerbostads­hus, radhus, kedjehus och villor. Det förberedande arbetet inför byggstart av de två första bostads­projekten har påbörjats med projektering och markarbeten. Kommunalråd Erik Pelling och Anette Frumerie, vd på Besqab, har tagit ett första spadtag som invigning av bygget. En tidskapsel med ett antal tidstypiska föremål grävdes ner på platsen.

-       Vi är stolta och glada att vi fått förtroendet att vara med och utveckla Uppsalas nya stadsdel. Variationen av välplanerade radhus, kedjehus, villor och lägenheter i flerbostads­hus kommer att tilltala människor i olika faser av livet och med olika behov, säger Albert Koistinen, regionchef på Besqab.

Även om området nu genomgår en förändring kommer befintliga naturvärden att värnas om och bostäderna ska omges av uppvuxen trädgårdsmark och kommer att angränsa till naturskyddsområden.

-       Ultuna Trädgårdsstad kommer att erbjuda en fantastisk naturnära miljö men ligger ändå strax intill centrala Uppsala. Jag är övertygad om att många kommer att finna sitt drömboende här, säger Albert Koistinen.

Beräknad inflyttning i Ultuna Trädgårdsstad är från 2018.

-       Det glädjer mig att byggtakten är fortsatt hög i Uppsala och att vi nu påbörjat byggandet av Södra staden, säger Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala. Det betyder att fler människor snart får ett nytt hem att slå sig till ro i. Vårt mål är att bygga 3000 bostäder per år i Uppsala och att skapa närhet mellan olika områden för att främja möten mellan människor. Det här området är ett gott exempel på det, säger Erik Pelling.
 
För mer information:

Albert Koistinen, regionchef på Besqab
018-470 58 01, albert.koistinen@besqab.se

Charlotte Näsström-Morén, kommunikationschef på Besqab
08-409 415 62, charlotte.nasstrom-moren@besqab.se

 Bilaga foto föreställande:
Peter Bohman regiondirektör Akademiska hus, Erik Pelling Kommunalråd Uppsala, Anette Frumerie VD Besqab

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

. 

Bilder

  • Spadtag Ultuna.jpg