Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostads­rätts­projekt

Besqab, JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige och Bostads­rätterna bildar tillsammans Trygg Bostads­rätts­förening. Syftet är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostads­rätts­marknaden.

      Vi på Besqab välkomnar den här kvalitetsmärkningen. Att köpa en ny bostad är kanske den största affären i livet. Då är det oerhört viktigt att du som kund kan lita på att säljaren är seriös och långsiktig, säger Staffan Grundmark, regionchef på Besqab.

      Bostads­rätten är en viktig del i en fungerande bostads­marknad. De etablerade aktörerna har länge sett ett behov av en mer effektiv och sund nyproduktionsmarknad med större ansvarstagande och transparens, säger Nancy Mattsson, ordförande för Trygg Bostads­rättsförening. I arbetet med Trygg Bostads­rättsförening har vi utgått från myndigheternas regelverk, men har fördjupat kravställandet på innehåll och redovisning av vissa kritiska förhållanden för utformningen av en bostads­rättsförening. Fokus är att bidra till en tryggare bostads­rättsaffär för kunden. Vi landar nu ett års förarbete och det är lika positivt att vi samlat oss kring gemensamma och högt ställda krav, som att fler vill ansluta sig och sina projekt till kvalitetsmärkningen.

Aktörer som ansluter sig och får sina bostads­rättsprojekt godkända som Trygg Bostads­rätts-förening åtar sig att redovisa kritiska nyckeltal och obligatoriska uppgifter. Det kan exempelvis handla om belåning per kvadratmeter och bostad, att föreningen endast har en tydlig motpart och bostads­rättsföreningens styrelsesammansättning. Transparensen ökar genom att materialet görs tillgängligt via en kommande hemsida. Syftet är att göra det så lätt som möjligt för kunden att själv kunna jämföra och utvärdera olika föreningar och bostads­projekt, sett till föreningens övergripande ekonomiska status inklusive åtaganden, risker och garantier. Certifiering av projekten, uppföljning och föreningens hemsida kommer att administreras av Gar-Bo.

Trygg Bostads­rättsförening har presenterats för regeringen samt för tjänstemän på Näringsdepartementet och Boverket. Bostads­rättsföreningar som är tydliga och transparenta gällande föreningens ekonomi, bidrar till att bostads­rättskunderna får en ökad medvetenhet och förståelse för den gemensamma ekonomin samt i förlängningen även att tryggheten i det fortsatta boendet ökar. Bostads­marknadens funktionalitet förbättras också när aktörerna konkurrerar på lika villkor och med kundens trygghet i fokus. Det är en vinst för det enskilda hushållet, för kreditgivare, för bostads­producenterna och för samhället.

För ytterligare information:
Staffan Grundmark, regionchef Besqab, staffan.grundmark@besqab.se 08-409 416 30
Nancy Mattsson, ordförande Trygg Bostads­rättsförening, nancy.mattsson@jm.se 08-782 87 85
Christina Durling, Kommunikationschef, christina.durling@besqab.se 08-409 416 60 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Ladda ner

Bilder

  • Initiativtagare Trygg Bostadsrättsförening.jpg