Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab startar sista etappen av unikt bostads­projekt i Bromma

Besqab produktionstartar den andra och sista etappen av bostads­projektet Nivå i Mariehäll i Bromma. Den aktuella etappen inkluderar 145 bostäder som byggs ovanpå en befintlig industribyggnad i ett attraktivt läge invid Bällstaån. Bostäderna redovisas som produktionsstartade under första kvartalet 2022 och innebär att hela projektet om 257 bostäder är produktionsstartat.

Nivå är ett unikt bostads­projekt med bostäder på en befintlig fastighet sex våningar upp. I projektet ingår även LSS-bostäder samt en förskola och totalt omfattar projektet 257 bostäder. Besqab produktionsstartade den första etappen om 112 bostäder under fjärde kvartalet 2021 där försäljningen har gått mycket bra. 

-    Intresset är väldigt stort för bostäderna i Nivå, säger Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad på Besqab. Bostäderna blir helt unika i sitt slag och är ett spännande exempel på vertikal stadsutveckling då vi börjar att bygga bostäderna från våning 6 och uppåt.
 
-    Mottagandet från marknaden har varit mycket gott i det här projektet vilket gör att vi nu produktionsstartar resterande 145 bostäder i projektet. Här växer fina lägenheter fram ovanpå den befintliga industribyggnaden plus högkvalitativa stadsradhus längs Bällstaån, säger Carola Lavén, VD på Besqab. 

Inflyttningen i Nivå planeras att påbörjas under första kvartalet 2024. 

Kontaktpersoner:
Christina Durling, Kommunikationschef, christina.durling@besqab.se, tel 08-409 416 26
Lotta Niland, Chef Projektutveckling Bostad, lotta.niland@besqab.se, tel 08-409 416 46
Carola Lavén, VD, carola.laven@besqab.se, tel 08-409 415 57

 

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • Niva_7_Unit Birdeye_Final.jpg