Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab och Solna stad överens om byggrättsaffärer

Besqab och Solna stad är överens om att Besqab ska erhålla en ny markanvisning om cirka 300 bostäder i ett attraktivt läge i Huvudsta. Markanvisningen ersätter tidigare markanvisning om cirka 300 bostäder vid Tallbackaskolan i Huvudsta som återgår till staden. I överenskommelsen ingår även att Solna stad förvärvar cirka 100 byggrätter vid Ulriksdals station av Besqab.

Den nya politiska majoriteten i Solna stad har för avsikt att dra tillbaka byggplanerna för cirka 300 nya bostäder vid Tallbackaskolan i Huvudsta för att bevara skoltomten. Besqab erhöll markanvisningen 2021 och en ny detaljplan för området antogs i januari 2022. Den detaljplanen är överklagad till mark- och miljööverdomstolen och har beviljats prövningstillstånd. Besqab och staden är nu överens om att byggrätterna vid Tallbackaskolan återgår till Solna stad och att Besqab i stället ska erhålla en ny markanvisning om cirka 300 bostäder i ett närliggande attraktivt läge i Huvudsta.

Solna stad är även angelägna om att i närtid rusta upp området kring Bagartorp centrum vid Ulriksdals station där det kommunala bostads­bolaget Signalisten äger omkringliggande planerade bostads­projekt. I överenskommelsen ingår att Solna stad förvärvar cirka 100 byggrätter i området av Besqab.

- Besqab är sedan länge en aktiv bostads­utvecklare i Solna och tillsammans med den nya majoriteten har vi kommit överens om hur vi ska fortsätta vara med och utveckla Solna framöver. Bostads­marknaden är idag utmanande och med den här uppgörelsen får vi goda förutsättningar att utveckla fler hållbara boendemiljöer i Solna, säger Carola Lavén, VD på Besqab.

- Jag är glad över överenskommelsen med Besqab som både ser till barnens behov och till behovet av nya hållbara bostäder i Solna stad. Besqab är och förblir an viktig samarbetspartner när vi utvecklar framtidens Solna, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Uppgörelsen är villkorad av beslut i Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige och beräknas vinna laga kraft i slutet av december 2023. Uppgörelsen innebär ett positivt kassaflöde om cirka 70 Mkr samt en negativ resultatpåverkan om cirka 20 Mkr när beslutet vinner laga kraft.

För ytterligare information kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se, telefon: 08-409 415 57
Johan Westring, Chef Ackvisition & Exploatering, e-post: johan.westring@besqab.se, telefon: 08-409 416 39

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se.

Bilder

  • Sara Kukka-Salam_Carola Lavén.jpg