Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad tillsätter ny ledning

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) tillsätter ny ledning för att ytterligare stärka positionen som framtidens bostads­utvecklare i bostads­rätts­föreningar med sund ekonomi. Grundarna kommer fortsatt vara aktiva i Bolagets utveckling.

Magnus Andersson efterträder Samir Taha som verkställande direktör för Aros Bostad. Magnus har en bakgrund från Oscar Properties och Skanska och var tidigare COO och vice verkställande direktör i Aros Bostad. Han kommer tillsammans med Ken Wendelin, CFO och vice verkställande direktör för Aros Bostad, att leda Bolaget vidare mot nästa steg i utvecklingen. Ken Wendelin har en bakgrund från SEB Corporate Finance, Corem Property Group och Catella.

Grundaren Samir Taha kommer även fortsättningsvis, tillsammans med grundaren Per Rutegård, att vara aktiva i Aros Bostad genom sina respektive styrelseposter och Bolagets investeringskommitté. Därifrån kommer de gemensamt att stödja Aros Bostads­ utveckling genom ökat fokus på nya affärer och strategiska samarbeten. Utöver dessa två grundare består styrelsen för närvarande av grundaren Johan A. Gustavsson och Göran Cöster.

”Vi går nu in i nästa skede i vår utveckling och renodlar därför ansvaret i Aros Bostad. Genom att låta grundarna axla ett tydligt affärsutvecklings­ansvar kommer vi på ett mer effektivt sätt kunna fokusera våra gemensamma krafter på att skapa nya lönsamma affärer i områden där vi kan utveckla stadsbilden med tidlösa och beständiga hem utan att tumma på hållbarhet eller kvalitet. Framgent är det vår ambition att - med de många projekt som går in i projekterings- och produktionsfas - kunna erbjuda än fler av våra kunder en bostads­upplevelse utöver det vanliga med genomtänkta bostäder där livet får ta plats”, säger Magnus Andersson, VD i Aros Bostad.

”Kärnan i vår verksamhet har sedan starten varit att skapa en bostads­upplevelse med själ och hjärta. Vi är lyhörda för hur människor vill leva och bo och varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang. Vi ser oss också som ansvarsfulla bostads­utvecklare som överlämnar föreningar med en sund ekonomi. Den nya generationen i Aros Bostad med Magnus och Ken i spetsen tar nu vår affär till nästa nivå samtidigt som Per och jag kan fokusera på det vi är bäst på”, säger Samir Taha, partner och medgrundare av Aros Bostad.

Aros Bostad är framtidens bostads­utvecklare. Vi utvecklar stadsbilden med tidlösa och beständiga hem åt medvetna och stolta bostadsägare. Genom att utgå ifrån helheten och vara lyhörda för det som är viktigast för våra kunder - en trygg ekonomi och omsorgsfull arkitektur som innefattar genomtänkta funktioner och materialval som står sig över tid – skapar vi bostads­upplevelser med själ och hjärta där livet får ta plats.

Vi tar ansvar för hela bostads­utvecklings­processen för att säkerställa kvalitet, hållbarhet, en sund ekonomi och en långsiktig värdeutveckling i våra projekt. Varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang. Idag har vår projektportfölj en underliggande utvecklings­volym om cirka 12 mdkr motsvarande cirka 3 500 bostäder, företrädelsevis belägna i Storstockholmsområdet. Läs mer om Aros Bostad på www.arosbostad.se

För mer information, kontakta:

Magnus Andersson, VD i Aros Bostad

magnus.andersson@arosbostad.se

073-410 12 43

Samir Taha, partner/grundare av Aros Bostad

samir.taha@arosbostad.se

070-553 33 13

Ladda ner