Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad startar produktionen av nya bostäder i Link Järva Krog

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) produktionstartar 94 nya lägenheter inom bostads­projektet Link i den nya hållbara kvartersstaden vid Järva Krog i Solna.  

Aros Bostad har tecknat entreprenadavtal med NCC Building Sweden (”NCC”) avseende uppförande av totalt 94 nya bostäder i Solna. Bostads­projektet Link Järva Krog är del av den nya stadsdelen, invid NCC:s nya huvudkontor, som kommer att rymma bostäder, kontor, service och restauranger med uteserveringar. Inflyttning av de nya bostäderna planeras till fjärde kvartalet 2020.  

Aros Bostad har under kvartalet tillträtt fastigheten. Tack vare en stabil finansiering kan nya projekt startas oberoende av bankernas krav på försålda lägenheter.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Det finns fortsatt en stark efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsområdet, men köpbeteendet för nyproduktion har förändrats jämfört med vad vi varit vana vid under senare år. Bostads­köparna är idag i betydligt mindre utsträckning beredda att teckna sig för bostäder där inflyttningen ligger flera år bort. Intresset för Link Järva Krog har dock glädjande nog varit så pass stort att vi har släppt försäljningen av samtliga lägenheter i projektet.”

Den 27 maj startas projektet genom en officiell tillställning tillsammans med NCC och bostads­köparna. I stället för det traditionella första spadtaget planteras ett träd som sedermera kommer att växa vidare på bostads­husets takterrass.

Josefine Andreasson, Projektledare Aros Bostad:
”Den nya kvartersstaden i Järva Krog är ett spännande stadsutvecklings­projekt som verkligen kommer att förändra platsen i grunden. För oss som bostads­utvecklare är det viktigt att bidra till att framtidens bostäder är långsiktigt hållbara. NCC är en både kunnig och erfaren partner inom detta område.”

Om Aros Bostad

Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Bilder

  • Aros Bostad Link Järva Krog.jpg
  • Aros_Bostad_Link.jpg
  • arosbostad_link_järvakrog_ext.jpg
  • josefin_andreasson_arosbostad.jpg
  • Magnus_Andersson_Aros_Bostad.jpg