Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostads­utveckling slutför nyemission och Första AP-fonden tillträder förvärv av stamaktier

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som tidigare offentliggjorts genom press­meddelande den 2 september 2019, ingått avtal om att emittera 4 397 538 stamaktier (”Nyemissionen”) till en teckningskurs om 34,11 kronor per stamaktie motsvarande ett värde av cirka 150 miljoner kronor till Första AP-fonden. I samband med Nyemissionen ingick även Första AP-fonden och huvudägare i Bolaget avtal om förvärv av 1 989 654 stamaktier (”Förvärvet”). Nyemissionen och Förvärvet var villkorade av att Finansinspektionen godkände ägarprövningen av Första AP-fonden, vilket godkännande nu har lämnats. Första AP-fonden har idag tecknat och tilldelats aktierna som omfattades av Nyemissionen. Johan Temse kommer i och med godkänd ägarprövning nu även att anmälas som styrelseledamot i Bolaget.

Nyemissionen och Förvärvet var villkorade av att Finansinspektionen godkände ägarprövningen av Första AP-fonden då Aros Bostad är en förvaltare av alternativa investeringsfonder under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen har nu meddelat att ägarprövningen är godkänd och Första AP-fonden har idag tecknat och tilldelats aktierna som omfattades av Nyemissionen.

Registrering av de aktier som omfattas av Nyemissionen förväntas ske i början på vecka 43 och Första AP-fonden förväntas registreras som ny ägare till aktierna som omfattas av Förvärvet samt Nyemissionen under vecka 43.

Johan Temse kommer i och med godkänd ägarprövning nu även att anmälas som styrelseledamot i Bolaget. För ytterligare information om Förvärvet, Nyemissionen och valet av Johan Temse som styrelseledamot hänvisas till press­meddelandet och kallelsen som offentliggjordes den 2 september 2019.

Rådgivare
DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Baker McKenzie Advokatbyrå som juridisk rådgivare till Aros Bostad i samband med transaktionerna.

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Ladda ner