Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad får markanvisning om 95 bostäder i Slakthusområdet

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har av Stockholms kommun (”Staden”) blivit tilldelad en markanvisning inom Slakthusområdets tredje etapp. Markanvisningen ger utrymme för 95 bostads­lägenheter, vilka ska utföras som bostads­rätter.

Det anvisade markområdet ligger inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i sydvästra delen av Slakthusområdet, Enskede-Årsta-Vantör. Den aktuella etappen, som kallas Kylrumskvarteren, kommer bland annat att omfatta cirka 500 bostäder, förskola, kontor och ett nytt parkområde. Detaljplanen för området beräknas vara färdig 2024.

Aros Bostad planerar för en hållbar bebyggelse som tar tillvara på det karaktäristiska uttrycket i Slakthusområdets stadsbild. Tillsammans med Staden kommer Aros Bostad att arbeta aktivt med socialt värdeskapande inom stadsutvecklings­området.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Slakthusområdet bidrar verkligen med en speciell karaktär till stadsbilden i Stockholm. Det känns väldigt roligt att vara med i arbetet att utveckla denna nya etapp, där vi får möjlighet att kombinera ett spännande arkitektoniskt uttryck med modernt hållbarhets­tänk.”

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har nio projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

 

Ladda ner