Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad startar byggnation av 105 nya lägenheter i Orminge och erhåller Nackas utmärkelse för hållbar stadsutveckling

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) erhåller Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling för bostads­projektet O2 Orminge. Utmärkelsen sammanfaller med att den andra etappen om ytterligare 105 lägenheter produktionsstartas.

Nacka kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämnd har för andra året delat ut en utmärkelse för hållbar stadsutveckling.

Motiveringen lyder:
”Aros Bostad O2 projekt i Orminge får Nackas utmärkelse för hållbar stadsutveckling för sitt ambitiösa arbete med att integrera social och ekologisk hållbarhet i projektet. Projektet i Orminge har bland annat arbetat med att minska sin klimatpåverkan i byggproduktionen genom att bygga med stomme och fasadmaterial i svenskt trä. Utformningen av gårdarna möjliggör rekreation och samvaro vilket främjar en social interaktion bland de boende i området. Aros Bostads­ projekt i Nybackakvarteren i Orminge uppvisar en god helhetssyn på ekologisk och social hållbarhet. Nacka kommun tror att projektet kommer inspirera andra som bygger i Nacka att på motsvarande sätt arbeta med ekosystemtjänster och att aktivt ta hänsyn till klimatet i planering och byggande.”

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi är mycket stolta över att O2 Orminge uppmärksammas som ett inspirerande initiativ inom hållbar stadsutveckling. Inom Aros Bostad brukar vi prata om en hållbar helhet där kombinationen av trygg ekonomi, genomtänkta funktioner och en sund miljö med goda materialval ger bra bostäder. Utmärkelsen från Nacka kommun visar att vi är på rätt spår.”

I O2 Orminge har Aros Bostad fokuserat på att minska klimatavtrycket i byggproduktionen. För att ta reda på det exakta koldioxidutsläppet görs en projektspecifik klimatkalkyl med hänsyn tagen till materialproduktion, transporter till byggarbetsplatsen och energianvändning under produktionen.

Josefine Andreasson, Hållbarhets­ansvarig Aros Bostad:

”Hållbarhet innebär inte bara klimatrelaterade frågor. Den sociala hållbarheten med trygghet och trivsel för de boende är också viktig. I O2 Orminge har vi jobbat mycket med kvarterets utförande för att skapa rekreationsmöjligheter och naturliga mötesplatser i närområdet, och därmed främja ett socialt grannliv och motverka ensamhet.”

Projektet kommer att omfatta totalt 268 bostäder fördelade på nio flerbostads­hus i trä. Arkitekt är DinellJohansson. Sedan tidigare har 58 lägenheter färdigställts, med första inflyttning under våren 2020. Nu produktionsstartas ytterligare 105 lägenheter.  

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 400 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har nio projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Ladda ner

Bilder

  • 190315 Updaterad gårdsvy.jpg