Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Slutsålt i Aros Bostads­ projekt i Uppsala och produktionsstart av 69 nya radhus i Täby

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) fortsätter med hög aktivitet inför sommaren. I Uppsala har den sista av 161 lägenheter i bostads­projektet K57 i stadsdelen Rosendal sålts. I Täby startas produktionen av 69 nya radhus i projektet Milstena.

K57, som är Aros Bostads­ första bostads­projekt i Uppsala, består av totalt 161 lägenheter. Den sista lägenheten att säljas var ett penthouse med takterrass.  Projektet färdigställdes under första kvartalet 2020.

I Skarpäng, Täby, har produktionen av Aros Bostads­ första småhusområde precis startat. Projektet, som går under namnet Milstena, består av 69 radhus i bostads­rätts­form lokaliserade som ett avgränsat bostads­kvarter med en gemensam pool. Inflyttning äger rum från och med andra kvartalet 2021.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Vi har haft en intensiv vår på Aros Bostad med flera produktions- och säljstarter samt både nytillkomna och färdigställda projekt. Det känns jättebra att knyta ihop säcken inför sommaren med att sälja den sista lägenheten i Uppsala och parallellt med det ta klivet in i ett nytt segment genom byggnationen av våra radhus i Milstena.”

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 3 400 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har nio projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Ladda ner

Bilder

  • Milstena_1.jpg