Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad förvärvar del av ”Femöringen” från NCC – motsvarande 190 nya bostäder i Solna

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har förvärvat byggrätter, motsvarande cirka 190 nya bostäder inom kvarteret Femöringen i Solna, för cirka 260 MSEK. NCC är säljare av marken och kommer att vara totalentreprenör för byggnationen av det nya bostads­projektet.

Byggrätterna utgör den andra etappen av bostäder inom Solnas nya stadsdel Järva Krog, där nya bostäder, service och moderna kontor utvecklas. Läget är mycket bra ur både kommunikations- och rekreationssynpunkt, med direkt närhet till bussar, pendeltåg och Hagaparkens grönområde. Aros Bostad har tidigare genomfört bostads­projektet Link inom den först etappen, där samtliga bostäder sålde slut före tillträde.

Utvecklings­projektet kommer att genomföras i två etapper. Produktionsstarten av den första etappen är beräknad till tredje kvartalet 2022. Byggrätterna förvärvas från NCC Property Development AB för cirka 260 MSEK. Tillträdet är villkorat av fastighets­bildning och tecknat entreprenadavtal med NCC Building Sverige. Likviden erläggs pro rata vid tillträde av respektive etapp.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
”Vi är verkligen glada över att vara del av den fortsatta utvecklingen av Järva Krog. Solna kommun har en stark bostads­marknad, vilket bekräftades av försäljningstakten i vårt tidigare projekt i området. Vi ser också fram emot att fortsätta samarbetet med NCC som är en trygg partner med ett starkt hållbarhetsfokus.”

Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development säger:
”I och med denna försäljning så skapas det en helhet i kvarteret tillsammans med vårt kontorsprojekt Nova. Vi och Aros Bostad har bland annat gemensamma ambitioner inom hållbarhet och kundvärden varför vi är mycket glada att det är just Aros Bostad som vi nu säljer bostads­byggrätterna till och att det är NCC som blir totalentreprenör.”

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare


Denna information är sådan som Aros Bostads­utveckling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-03 15:00 CET.

Om Aros Bostad  
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 

Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver per den 30 juni 2021 totalt 30 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 500 bostäder. 

Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00