Logotype

Besqab förvärvar utvecklings­fastighet i Eskilstuna

Besqab har avtalat om att förvärva en fastighet med lagakraftvunnen detaljplan i Skiftinge i Eskilstuna. Detaljplanen möjliggör utveckling av ett flerbostads­hus med byggrätt för ca 70 bostäder. 

Besqab har tecknat avtal med Victoria Park om förvärv av del av fastigheten Diplomaten 2 m.fl. i Eskilstuna. Fastigheten är belägen i stadsdelen Skiftinge strax norr om Eskilstuna centrum och har en lagakraftvunnen detaljplan för utveckling av ett flerbostads­hus i fyra våningar med totalt cirka 6 500 kvm BTA. Besqabs ambition är att uppföra ett vårdboende med ca 70 lägenheter men detaljplanen tillåter även utveckling av hyresrätter och bostads­rätter.

-    Detta förvärv ligger väl i linje med vår strategi att även utveckla hyresbostäder och vårdboenden för egen förvaltning kring Mälardalen. Det är väldigt kul att vi nu tar steget in i Eskilstuna och förvärvar färdiga bostads­byggrätter i ett läge med stor utvecklings­-potential, säger Andreas Wik, Chef Fastighets­utveckling och Fastigheter på Besqab.

-    Utvecklingen av Skiftinge går framåt och här ser vi möjligheten vara del av den resan genom att komplettera området med trivsamma vårdbostäder för den ökande andelen äldre i befolkningen samt leverera en välplanerad arbetsmiljö för en framtida hyresgäst, säger Bo Björfors, Chef Vårdfastigheter på Besqab.

Förvärvet genomförs som en bolagsaffär. Tillträde sker preliminärt under andra halvåret 2022.
 

Kontaktpersoner:
Andreas Wik, Chef Fastighets­utveckling och Fastigheter, 0790-78 70 07, andreas.wik@besqab.se
Bo Björfors, Chef Vårdbostäder, 08-409 416 56, bo.bjorfors@besqab.se