Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Ny detaljplan medger ännu ett bostads­projekt i Nacka för Aros Bostad

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) planerar för ett utvecklings­projekt om cirka 50 nya bostäder i Ektorp, Nacka kommun. Projektet, som utgörs av fastigheterna Sicklaön 73:48 och 73:50, är del av en ny detaljplan om totalt cirka 100 bostäder som nu vunnit laga kraft.

Bostads­projektet, som genomförs inom fonden Aros Bostad III, planeras för produktionsstart under fjärde kvartalet 2021. Projektet förväntas vara färdigställt under våren 2023. Byggnationen sker med industriellt producerade stommar i trä, i enlighet med Aros Bostads­ koncept för att erbjuda hög kvalitet till en lägre kostnad.

Bostäderna har ritats av arkitektbyrån DinellJohansson, som även ritat Aros Bostads­ tre tidigare projekt inom Nacka kommun. Projektet består av en huskropp med sadeltak och träfasader, omfattande cirka 50 lägenheter i varierande storlek. Byggnadens placering är planerad för att den ska samspela med platsens stora ekar. Läget i Ektorp erbjuder närhet till Bastusjön, skolor, service och allmänna kommunikationer.

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighets­utvecklings­bolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Aros Bostad driver bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00