Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad anlitar Lindbäcks för uppförande av ytterligare 104 bostäder i trä i Nacka

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har tecknat entreprenadavtal med Lindbäcks avseende uppförande om 104 hyreslägenheter, vilket motsvarar den sista etappen av bostads­projektet O2 Orminge i Nacka. Färdigställande beräknas till början av 2023.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Det känns bra att återigen teckna avtal med Lindbäcks, som har varit en stabil partner genom hela projektet O2 Orminge. Den första etappen utgjorde vårt pilotprojekt för industriellt producerade trähus, vilket vi sedan implementerat i verksamheten för att kunna leverera bostäder av hög kvalitet till ett lägre pris och med ett lägre klimatavtryck.”

O2 Orminge omfattar tre etapper med totalt 267 lägenheter, fördelade på nio flerbostads­hus med stommar och fasader i trä. Det aktuella entreprenadavtalet med Lindbäcks omfattar den tredje och sista etappen, motsvarande fyra byggnader om 104 hyreslägenheter. De första två etapperna är färdigställda som bostads­rätter.

Peter Sohlberg, Affärsutvecklare Lindbäcks i Mälardalen
Vi är alltid lite extra glada när våra kunder väljer att jobba genomgående med trä, ett vackert och hållbart val. Vårt byggsystem med industriellt producerade hus i trä minskar klimatpåverkan med upp till 50 % jämfört med traditionellt byggda flerbostads­hus.”

Bostäderna inom den tredje etappen är sålda till CBRE Global Investors, på uppdrag av en paneuropeisk fond, vilken tillträder vid färdigställandet i början av 2023. Projektet genomförs i fonden Aros Bostad IV.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad är en bostads­utvecklare i Storstockholm med fokus på utveckling av funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. 

Bolaget bildades 2006 och dess geografiska fokus är Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad driver per den 31 december 2021 drygt 30 bostads­utvecklings­projekt i olika utvecklings­skeden motsvarande cirka 4 900 bostäder. 

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00