Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad presenterar ny affärsplan för perioden 2022-2025 med nya finansiella och operativa mål

Regulatorisk information
Aros Bostads­utveckling AB (”Aros Bostad”) presenterar ny affärsplan för perioden 2022-2025 med uppdaterade finansiella och operativa mål. Affärsplanen och de nya målsättningarna presenteras närmare på Aros Bostads­ kapitalmarknadsdag idag, den 16 maj 2022, klockan 9.30-11.30.

Presentationerna vid kapitalmarknadsdagen kan tas del av direkt eller i efterhand på länken:

https://tv.streamfabriken.com/aros-bostads­utveckling-cmd-2022


Finansiella målsättningar:

 • Projektmarginal: 20 %
 • Rörelsemarginal: 15 %
 • Soliditet: 30 %
 • Årlig volym projekt i pågående produktion: 1 200 – 1 400 bostäder
   

Sammanfattning av övriga prioriterade målsättningar under affärsplaneperioden:

 • Bredda produkterbjudandet med bostads­relaterade samhällsprodukter
 • Etablera ett fastighets­bestånd för egen förvaltning
 • Certifiering av aktien enligt Nasdaq Green Equity Designation
 • Minska klimatpåverkan i byggskedet med 25 %
 • NKI topp 3 på samtliga marknader (nöjd kund index)
 • Medarbetare som rekommenderar Aros Bostad, eNps över 50

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Aros Bostad utvecklar välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är områden med goda kommunikationer inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Bolaget bildades 2006 och driver, per den 31 mars 2022, 34 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 4 900 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.arosbostad.se 

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00