Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad färdigställer och frånträder hyresrättsprojekt i Täby

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har färdigställt och lämnat över den första etappen av bostads­projektet Viggby Ängar i Täby. Projektet såldes till CBRE Investment Management som del av en hyresrättsaffär i juli 2021.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
”Vi är nöjda med att lämna över ett fint hyresrättsprojekt, på utsatt tid, till köparen CBRE Investment Management. Viggby Ängar är ett bra exempel på hur Aros Bostad arbetar med att anpassa upplåtelseformen utifrån vad som efterfrågas på marknaden. Ursprungligen planerade vi för enbart bostads­rätter men har efterhand ställt om två etapper till hyresrätter, vilka har sålts till två olika investerare.”  

Viggby Ängars första etapp, som nu lämnas över till CBRE Investment Management, omfattar ett bostads­hus med 102 hyreslägenheter. Totalt omfattar Viggby Ängar fyra etapper med 283 bostäder fördelat på hyreslägenheter, bostads­rättslägenheter och radhus.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 30 juni 2023 driver bolaget 66 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 350 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97
Certified Adviser, e-post:
certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00