Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Aros Bostad förvärvar ännu ett bostads­projekt inom Fabriksparken i Sundbyberg

Aros Bostads­utveckling AB publ (”Aros Bostad”) har förvärvat fastigheten Blåslampan 1 i Sundbyberg från Skandia Fastigheter. Förvärvet omfattar byggrätter för cirka 180 nya bostads­rätts­lägenheter, vilket motsvarar den sista etappen med bostäder inom Fabriksparken.

Magnus Andersson, VD Aros Bostad säger:
”Fabriksparken är ett jättefint bostads­område, med ett exceptionellt bra läge mitt i centrala Sundbyberg. Skandia Fastigheter har verkligen tagit till vara på platsens potential och vi är glada över möjligheten att förvärva och utveckla ännu en etapp inom området. Vi bedömer att projektet kommer landa vid en bra tidpunkt i marknaden, med tanke på att bostads­byggandet i Stockholmsområdet har fallit kraftigt under det senaste året.”

Förvärvet omfattar byggrätter för cirka 15 000 kvm ljus BTA. Bostads­projektet kommer att omfatta cirka 180 lägenheter, fördelade på fyra hus om 6-16 våningar med gemensam gård och underliggande garage. Byggnaderna kommer i likhet med övriga bostäder i området att uppföras med tegelfasader, för att spegla den industriella karaktären i de omkringliggande historiska byggnaderna.

Markus Pfister, fastighets­chef på Skandia Fastigheter säger:
”Det är fantastiskt roligt att det blir fler bostäder i området. Det kommer att bidra till ännu mer folkliv, rörelse, samvaro och trygghet – precis det som vi vill åstadkomma. Det känns också tryggt att än en gång lämna över byggrätter till en stabil bostads­utvecklare som vi känner väl, inte minst efter att ha utvecklat inom samma stadsutvecklings­projekt här i Fabriksparken och i Uppsalas Rosendal. Det borgar för att vår ambitiösa vision för Fabriksparken även fortsatt kommer att införlivas.”

Tillträde är planerat till första kvartalet 2024 och produktionsstart senare under våren, förutsatt att bygglovet har vunnit laga kraft. Aros Bostad utvecklar sedan tidigare två etapper om totalt 191 bostäder inom området, varav den första är slutsåld och enbart några få bostäder kvar i etapp två. Samtliga etapper som Aros Bostad uppför inom området byggs för att Svanencertifieras.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 31 mars 2023 driver bolaget 63 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 500 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information på www.arosbostad.se 

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

 

Bilder

  • Blåslampan.png