Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Slutsålt i Aros Bostads­ nyproduktionsprojekt Ektorpsbacken i Nacka

Aros Bostads­utveckling AB (publ) startar det nya året med att sälja den sista av 52 bostads­rätter i  Ektorpsbacken, Nacka. Det Svanencertifierade projektet, som är byggt i trä, färdigställdes under 2023. 

Ektorpsbacken omfattar ett fyravåningshus med 52 lägenheter i olika storlekar, vilket har ritats av DinellJohansson och uppförts av Moelven. Projektet, som är byggt med stommar och fasader i trä, blev Aros Bostads­ första projekt att miljöcertifieras enligt Svanen. I och med den sista försäljningen i Ektorpsbacken är samtliga projekt färdigställda och slutsålda i fonden Aros Bostad III. 

Louise Saxholm, Marknads- och försäljningschef säger:  
“Ektorpsbacken är ett fint exempel på ett infillprojekt, där vi anpassar ett nytt flerbostads­hus utifrån den omkringliggande bebyggelsen och behåller mycket av naturen runt omkring. Bostads­marknaden har varit utmanande under det senaste året, men Ektorpsbacken visar att det finns en fortsatt efterfrågan på nya bostäder av hög kvalitet.” 

Aros Bostads­ Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Carnegie Investment Bank AB (publ). Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Om Aros Bostad  
Sedan 2006 utvecklar Aros Bostad välplanerade bostäder av hög kvalitet, med sunda materialval och gestaltning som står sig över tid. Geografiskt fokus är Storstockholm, Uppsala och Mälardalen. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostads­affär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Per den 30 september 2023 driver bolaget 66 bostads­projekt i olika utvecklings­skeden, motsvarande cirka 6 350 bostäder. Aros Bostads­utveckling AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market, där bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på www.arosbostad.se  

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta: 
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 73 410 12 43 
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97 
Certified Adviser, telefon: +46 73 856 42 65 
 

Bilder

  • Exterior2.jpeg