Logotype

Bokslutskommuniké 2012

Styrelsen och verkställande direktören för Besqab AB (publ) har vid sammanträde den 20 mars 2013 avgivit årsredovisning för verksamhetsåret 2012.

 Ökad omsättning med stabil avkastning

  • Nettoomsättningen uppgick till 694,9 mkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 57,5 mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 53,4 mkr, motsvarande 48,75 kr per aktie
  • Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 22,1 %
  • Eget kapital uppgick vid periodens slut till 256,7 mkr, motsvarande 234,49 kr per aktie
  • Likvida medel uppgick den 31 december till 70,1 mkr
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 18 kr per aktie

Ladda ner