Besqab Hjärtan Aros Bostad = Sant

Tillsammans får vi ett bredare bostadserbjudande och blir en starkare samarbetspartner.
Nu hittar du all information om oss och våra bostäder på samma ställe, under varumärket Besqab.

Läs mer

Logotype

Besqab utökar byggrättsportföljen med två nya markanvisningar i Järfälla

Besqab har tecknat avtal för två nya markanvisningar om totalt cirka 120 bostads­byggrätter i Järfälla. Drygt 50 byggrätter avser småhus i populära Viksjö och cirka 70 byggrätter avser lägenheter attraktivt belägna i gamla Barkarby Centrum.

- Besqab utvecklar bostäder för människor i alla åldrar och i Järfälla kommer vi nu att kunna erbjuda både välplanerade lägenheter i optimala kollektivtrafiklägen till unga förstagångsköpare och moderna småhus i trivsam villabebyggelse till barnfamiljer. Med dessa två markanvisningar fortsätter Besqab att utöka sin byggrättsportfölj med nya fina projekt, säger Besqabs VD Carola Lavén.

I Barkarby är Besqab med och planerar ett nytt kvarter i området mellan gamla Barkarby Centrum och pendeltågsstationen. I planen för området ingår totalt cirka 500 bostäder, förskola och olika former av centrumverksamheter. Besqabs projekt kommer innehålla ca 70 bostads­rätts­lägenheter samt en mindre lokal i korsningen Helikoptervägen/Jaktvägen. Detaljplanen är påbörjad och beräknas gå ut på samråd i september. Produktionsstart för Besqab sker preliminärt 2025.

I Viksjö, i det natursköna och barnvänliga Hummelmoraområdet, ska Besqab utveckla småhusbebyggelse med fokus på trivsamma bostäder med hög kvalitet och god hållbarhet. Detaljplanearbetet beräknas påbörjas inom kort. Besqab planerar att uppföra drygt 50 småhus med preliminär produktionsstart 2023.

Båda markanvisningarna har Besqab vunnit i markanvisningstävlingar där kommunen bedömt förslagens gestaltning, bostads­bebyggelsens kvalitet och anpassning till platsen, energianvändning samt pris.

- Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet av Järfälla kommun att utveckla två attraktiva områden i kommunen, säger Carola Lavén. Det är första gången Besqab utvecklar bostäder i Järfälla och vi ser markanvisningarna som ett kvitto på att vi är en samhällsbyggare med kompetens att skapa bostäder anpassade till omgivningen. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med kommunen i arbetet med att ta fram detaljplaner.

Kontaktpersoner:
Carola Lavén, VD, 08-409 415 57, carola.laven@besqab.se 

Åsa Lehto, Affärsutvecklare, 08-409 416 70, asa.lehto@besqab.se
Christina Durling, Kommunikationschef, 08-409 416 26, christina.durling@besqab.se

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagets aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på www.besqab.se

Bilder

  • Viksjö_ södergruppen arkitekter.jpg
  • Barkarby Centrum Sweco Architects.jpg