Logotype

Delårsrapport januari­–mars 2014

Informationen lämnades för offentliggörande kl 17:00 den 7 maj 2014.

Ett starkt första kvartal med god lönsamhet

Januari–mars 2014

· Intäkterna ökade till 213,4 Mkr (158,0)
· Rörelseresultatet ökade till 26,5 Mkr (14,9)
· Resultatet före skatt ökade till 24,8 Mkr (12,0)
· Resultatet efter skatt ökade till 21,0 Mkr (10,3), motsvarande 19,15 kr per aktie (9,40)
· Eget kapital uppgick vid periodens slut till 321,1 Mkr (270,7), motsvarande 293,27 kr per aktie (247,24)
· Likvida medel uppgick den 31 mars till 83,1 Mkr (56,4)
Koncernen i siffrorjan–mars 2014jan–mars 2013jan–dec 2013
Intäkter, Mkr213,4158,0658,8
Rörelseresultat,   Mkr26,514,970,6
Resultat   före skatt, Mkr24,812,060,0
Rörelsemarginal,   %12,49,410,7
Rörelsemarginal   enligt segmentsredovisning, %10,78,711,0
Räntabilitet   på eget kapital, %27,015,521,0
Soliditet,   %41,230,437,1
Kassaflöde   från den löpande verksamheten, Mkr36,416,210,8
Resultat   efter skatt per aktie, kr19,159,4053,87
Eget kapital per aktie, kr293,27247,24274,12
Antal   anställda i medeltal, st646565

För mer information kontakta:

Anette Frumerie, VD E-post: anette.frumerie@besqab.se Tel: 08-630 16 20

Björn Somnäs, Ekonomichef E-post: bjorn.somnas@besqab.se Tel: 08-630 16 17

Besök även besqab.se för mer information

Besqab är verksamt i Stockholm och Uppsala. Sedan starten 1989 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar mer än 5 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter.